niedziela 19 maj 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Innowacje

Innowacja pedagogiczna "Kolorowe prace z włóczki"

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy I realizują INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ pt. „Kolorowe prace z włóczki.” W ramach działań innowacyjnych dzieci wykonały ciekawe prace. Były to m.in. „Wielkanocne zające”, „Węże”, „Piraci”, „Zimowe skarpety”, „Świąteczne krasnale.” Dzieci podczas każdych zajęć innowacyjnych pracują wytrwale i z wielkim zapałem. Wszystkie prace uczniów eksponowane są na szkolnych wystawach.

Innowacja pedagogiczna „Gimnastyka dla mózgu, czyli zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i spostrzegawczość

W roku szkolnymm 2023/2024 w naszej szkole będzie prowadzona innowacja pedagogiczna  „Gimnastyka dla mózgu, czyli zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i spostrzegawczość.
 

Czytaj więcej: Innowacja pedagogiczna „Gimnastyka dla mózgu, czyli zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i...

Innowacja w klasie I

Innowacja w klasie I

        W pierwszej połowie stycznia, w ramach zajęć innowacyjnych uczniowie malowali obrazy dla każdej swojej Babci i Dziadka. Niektórzy musieli wykonać aż cztery lub pięć prac. Okazało się, że to nie było problemem. Uczniowie podczas każdych zajęć innowacyjnych są bardzo zaangażowani w proponowaną im działalność plastyczną.

Innowacja w kl. I - link do filmu

Innowacja w kl. I - link do filmu

Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia w klasie I

Innowacja pedagogiczna w klasie I. 

W adwentowym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia uczniowie klasy I w ramach innowacyjnych zajęć artystycznych pod okiem swojego instruktora malowali Świętą Rodzinę.

Czytam z klasą - innowacja w klasie II

Uczniowie Klasy II w tym roku szkolnym realizują innowację pedagogiczną, biorąc udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym dla klas I-III: CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki. Projekt ma na celu zachęcić dzieci do czytania książek, a w tym lektur. Chodzi o pokazanie uczniom, że czytanie lektur może być fajną zabawą. Innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski o bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Projekt będzie trwał cały rok. Podzielony jest na trzy moduły -Pierwszy – jesienny- uczniowie czytają książkę „Drzewo do samego nieba”, a następnie mają do wykonania wiele zadań. Przez cały czas będzie dzieciom towarzyszyła chmurka TOSIA, która wprowadzi je w świat książek. Rodzice również chętnie włączają się w realizację projektu - Chmurkę TOSIĘ uszyła nam mama Martynki, od mamy Alana dostaliśmy obraz – książkę wykonaną techniką StringArt. Dzieci założyły już swoje LEKTURNIKI, ulepiły z plasteliny CZYTUSIE. Jesteśmy gotowi na przygodę z książką!!!

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE I

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE I

Farby, pędzle i sztalugi...”
Autor i prowadzący innowację: Wiesława Rzedzicka
 
W roku szkolnym 2021/2022, w ramach zajęć artystycznych, w klasie I prowadzona jest autorska innowacja pedagogiczna: ,, Farby, pędzle i sztalugi...” Inspiracją do wprowadzenia innowacji stała się dla prowadzącej zajęcia artystyczne wnikliwa obserwacja dzieci przedszkolnych, które miały przyjść do pierwszej klasy. Zwrócono uwagę, iż znaczna grupa dzieci przejawia uzdolnienia plastyczne i muzyczne. Do klasy I uczęszczają uczniowie uzdolnieni - tacy, którym ,,zwykłe” zajęcia nie wystarczają, którzy wykazują ogromną ciekawość otaczającego świata. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej stworzone zostały im warunki do wychodzenia poza podstawę programową. Biorąc pod uwagę fakt, iż w klasie pierwszej wprowadza się między innymi naukę pisania, zwracając uwagę na kaligrafię, zajęcia plastyczne odgrywają znaczącą rolę w zakresie usprawniania małej i dużej motoryki ręki, orientacji przestrzennej, precyzyjności, prawidłowego chwytu narzędzia kreślarskiego itp. Wszelkie działania manualne podejmowane z dziećmi wpływają na sprawność motoryczną i w efekcie powinny mieć odzwierciedlenie również w piśmie. Prowadzona innowacja ma na celu podejmowanie działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia. Zajęcia artystyczne prowadzone są tak, aby uczniowie angażowali się w swoje działanie, aby podczas aktywności towarzyszył im zapał do pracy a nawet natchnienie. Takie zaangażowanie emocjonalne jest niezbędne w twórczości uczniów i w efekcie pomaga osiągnąć zamierzone cele. Na atrakcyjność zajęć ma wpłynąć zarówno dobór tematyki, jak i sposób jej realizacji. Rodzice uczniów klasy I zakupili potrzebne przybory i materiały, takie jak: farby akrylowe, podkłady malarskie (podobrazia), pędzle, sztalugi, palety na farby oraz fartuszki ochronne. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny w tygodniu w formie zajęć artystycznych (warsztatów plastycznych). Bywa, iż uczniowie pozostają po zajęciach, aby dokończyć rozpoczęte prace. Równorzędnie z działalnością plastyczną realizowane są zagadnienia z podstawy programowej z zakresu edukacji przyrodniczej, orientacji przestrzennej, treści wychowawczych (praca nad zdyscyplinowaniem uczniów, stwarzaniem sytuacji redukujących wpływ czynników rozpraszających uczniów, działania innowacyjne  rozwijają również wiarę we własne możliwości, wdrażają uczniów do utrzymania porządku na stanowisku pracy, doskonalą umiejętność skupiania uwagi na działaniu, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej).  Wszystkie prace eksponowane są na szkolnych wystawach.
 
 Link do filmu Innowacja w klasie I
 
 

Innowacja matematyczna - "powtarzanie poprzez granie"

„W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.”

Euklides

POWTARZANIE POPRZEZ GRANIE

Innowacja skierowana jest do uczniów klas VII i VIII celem jej jest poszerzenie ogólnej wiedzy teoretycznej naszych uczniów z zakresu edukacji matematycznej oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach matematycznych, jak również do niesienia pomocy innym. Nowatorstwo innowacji polega między innymi na wykorzystaniu gier matematycznych, wymyślonych przez uczniów, krzyżówek, zagadek, programów, które będą wykorzystywane do powtórek po każdym dziale lub do utrwalenia wiadomości. Pomoce w postaci różnych gier matematycznych, uczniowie będą wykorzystywali również w celu przygotowania kolegów z problemami w nauce matematyki do lekcji lub sprawdzianu ukazując im w ten sposób, możliwość zabawy podczas nauki.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE II

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE II

 

             W roku szkolnym 2021/2022 klasa II realizuje innowację pedagogiczną pt.  „Wielka przygoda z lapbookiem”. Ideą towarzyszącą powstaniu niniejszej innowacji była obserwacja dzieci, chęć inspirowania ich do samorozwoju, uczynienia z nich małych, mądrych odkrywców, działających aktywnie i twórczo. Innowacja ukierunkowana jest na rozwijanie różnych kompetencji. Głównym jej celem jest systematyzowanie, utrwalenie wiedzy już zdobytej, skuteczne po nią sięganie oraz  rozwijanie ekspresji twórczej i motoryki. Innowacja będzie także realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy uczestnicy innowacji zostali zapoznani z formą i sposobem tworzenia lapbooka.

Uczniowie wykonali już swoje pierwsze lapbooki. Indywidualnie przygotowali tematyczny lapbook pt. „Dary jesieni” oraz w parach wykonali lapbook, dotyczący przeczytanej lektury pt. „Drzewo do samego nieba”. Obserwacja uczniów podczas tworzenia lapbooków pozwala stwierdzić, że jest to ciekawa forma pracy dla dzieci.

 

 

 

Innowacja pedagogiczna w przedszkolu - pt. „Świat bez tajemnic”- badam, doświadczam, odkrywam, poznaję świat.

Innowacja ta dotyczy aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. Jej nowatorstwo polega na zapoznaniu dzieci z wieloma aspektami przyrody, nauki, techniki poprzez zabawę, doświadczenia, lekcje przedmiotowe np. fizyki, chemii, informatyki, w bibliotece, współdziałanie z innymi osobami (szczególnie z rodzicami). Innowacja ma zachęcić dzieci do samodzielnego odkrywania prostych pojęć przyrodniczych czy naukowych, zilustrowanych przede wszystkim doświadczeniami. Przedszkolaki będą mogły doświadczyć tego, co było kiedyś, będą miały okazję porównać jak wyglądało dawne i dotychczasowe życie. Zadaniem nauczyciela będzie zainteresowanie dzieci, pobudzenie ich ciekawości, świadomości i chęci poznawania oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Dzieci będą mogły obejrzeć dobrane tematycznie filmy edukacyjne bądź prezentacje multimedialne oraz skorzystać  z zasobów Internetu.

 

Międzynarodowy projekt czytelniczy - „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” w klasie 2

Uczniowie klasy drugiej właśnie zakończyli realizację innowacji pedagogicznej –Międzynarodowy projekt czytelniczy - „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. Projekt podzielony był na trzy moduły. Pierwszy jesienny pt. –„Mała chmurka w krainie drzew”, drugi zimowy- „Mała chmurka w krainie śniegu” i trzeci wiosenny- „Mała chmurka w krainie słońca”. Wszystkie zadania z projektu zostały zrealizowane. Dzieci bardzo chętnie uczyły się i bawiły wykonując zadania projektowe. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wycieczkach, sadziły drzewa, wykonywały prace plastyczne, eksperymenty, robiły przebrania, a jednocześnie poszerzały swoją wiedzę na temat ochrony środowiska i rozwijały umiejętności czytelnicze. Była to wspaniała zabawa! Wybrane książki bardzo zaciekawiły dzieci, a wspólne wykonywanie zadań zintegrowało klasę. Czekamy na następną edycję!

 

 

 

Innowacja pedagogiczna w kl. II - "Sznurkowy zawrót głowy"

Od miesiąca listopada 2016 roku w klasie drugiej szkoły podstawowej prowadzona jest INNOWACJA PEDAGOGICZNA w formie warsztatów artystycznych-rękodzielniczych ,,SZNURKOWY ZAWRÓT GŁOWY". W zajęciach tych uczestniczą zarówno dzieci, jak i ich rodzice.

Innowacja w klasie III

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KL III
 
   Uczniowie klasy trzeciej już po raz drugi biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE CZYTELNICZYM „CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”- wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. W tym  roku dzieci będą poznawały różne zawody związane z tematem każdego z modułów. Zakończyliśmy właśnie realizację pierwszego modułu pt. ”Podróże małe i duże”. Uczniowie przeczytali cykl książek „Nela mała reporterka”- przygotowali przepiękne prezentacje multimedialne i plakaty zachęcające do przeczytania książek małej podróżniczki. Następnie na zajęciach uzupełnili Lekturniki. Uczniowie indywidualnie wykonali również „Lekturę w pudełku”- w pudełku po butach umieścili przygotowane samodzielnie rzeczy, które kojarzyły im się z przeczytaną książką. Na ostatnich zajęciach przygotowali w grupach makietę miasta zawodów. Uczniowie z ciekawością śledzili podróże naszej bohaterki, poznając przy tym najdalsze zakątki świata.
 
 
 
 
 

Innowacja - "Liczę więc jestem" - tabliczka mnożenia

W ramach realizacji innowacji "Liczę więc jestem " uczniowie klasy IV wykonali różnymi technikami plastycznymi fragment tabliczki mnożenia.
Gratulujemy pomysłowości.

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

  1. 07.45 - 08.30
  2. 08.35 - 09.20
  3. 09.30 - 10.15
  4. 10.30 - 11.15
  5. 11.30 - 12.15
  6. 12.20 - 13.05
  7. 13.10 - 13.55
  8. 14.00 - 14.45
  9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
696
Odsłon artykułów:
2907089
001.jpg