wtorek 28 listopad 2023

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Projekty edukacyjne

Kultywowanie tradycji w klasie III

Kultywowanie tradycji w klasie III

W naszej klasie staramy się pielęgnować różne tradycje i zwyczaje. Podejmujemy wiele działań, które integrują nasz zespół klasowy oraz uatrakcyjniają nasz pobyt w szkole. Uczniowie naszej klasy jak co roku kultywują tradycje świąteczne.  

3 kwietnia 2023 roku w klasie III zostały zorganizowane warsztaty świąteczne, które przeprowadziła Pani Monika – instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. Uczniowie przygotowali wielkanocne stroiki oraz wykonali pisanki- wycinanki. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem.

W roku szkolnym 2022/2023 nasza klasa realizuje innowację pedagogiczną pt. „Kolorowe malowanki na szkle”. W jej ramach uczniowie wykonali kolorowe prace na szkle. Były to malowanki wielkanocne. Dzieci przygotowały także wielkanocne zajączki, które zdobią naszą szkołę. Uczniowie kultywują także polskie tradycje ludowe. 21 marca 2023 roku  wykonali kukłę marzanny, z którą wyruszyli na boisko, aby pożegnać zimę i powitać wiosnę.

 

Realizacja Projektu edukacyjnego Tydzień Karier - "Złap za stery do swojej kariery".

Protokół - Tydzień Karier pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery” 27.03.-31.03.2023r.
Tytuły konkursów:
1. Konkurs plastyczny promujący wiedzę o zawodach.
2. Konkurs – prezentacja strojów wybranych zawodów .
3. Prezentacja wyszukanych utworów o tematyce zawodów.
1. Rodzaj konkursu: plastyczny
W konkursie plastycznym wzięło udział 34 uczniów.  
Komisja postanowiła przyznać: 3 nagrody i 6 wyróżnień.
Nagrody otrzymali:
1. Amelia Pawlak kl.VI
2. Natalia Włusek kl.V
3. Julia Parada kl.VII
Wyróżnienia otrzymali:
1. Alicja Włodarczyk kl.I
2. Antonina Maik kl.I
3. Kacper Zdebski kl.I
4. Alicja Namiota kl.III
5. Alicja Hanc kl.III
6. Arkadiusz Malec kl.III
 
2. Konkurs – prezentacja strojów wybranych zawodów .
W konkursie wzięło udział 10 uczniów, przyznano 3 nagrody.
 
Nagrody otrzymali:
1. Adam Mazur gr.mł.
2. Aleksandra Maik kl.III
3. Patryk Stefaniak kl.V
 
3. Upominki otrzymali uczniowie, którzy prezentowali przedszkolakom wyszukane utwory o tematyce zawodów:
Antoni Baltyn kl.II
Aleksandra Głąb kl.III
Alicja Hanc kl.III
Nikola Kruk kl.III
Anna Wilczyńska kl.VII
Martyna Skrzypacz kl.VII
Organizatorem projektu edukacyjnego -Tydzień Karier pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”, był doradca zawodowy-Anna Hanc

 

Tydzień Karier pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery” 27.03-31.03.2023r.

Tydzień Karier pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery” 27.03-31.03.2023r.
 

 - Konkurs plastyczny pt. ”Wymarzony zawód”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej:

 •  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej,
 • prace konkursowe powinny być wykonane zgodnie z regulaminem,
 •  prace należy składać do dnia 30.03 (czwartek),
 •  w dowolnym formacie (A3 lub A4)
- Lekcje z wychowawcą, w czasie których nauczyciele, w zależności od wieku swoich wychowanków, będą prezentowali świat zawodów, przeprowadzali testy i quizy wiedzy o zawodach.
Harmonogram:
27.03 (poniedziałek) - Test wiedzy o zawodach przeznaczony dla uczniów klasy VII i VIII. W poniedziałek o godzinie 7 45 uczniowie ww. klas napiszą test wiedzy o zawodach. Czy znasz ten zawód? Znajomość nie tylko współczesnych profesji, ale także ginących zawodów.
 
28.03 (wtorek) - spotkanie z absolwentami naszej szkoły
 
29.03 (środa) – na przerwach pomiędzy lekcjami, chętni uczniowie prezentują przedszkolakom, wyszukane przez siebie utwory o tematyce związanej z zawodami.
 
30.03 (czwartek) - „Morze talentów” uczniowie będą mogli zamieścić karteczki z zapisanymi mocnymi stronami i posiadanymi talentami na przygotowanej tablicy, która będzie umieszczona na korytarzu przy stoliku dyżurnych.
 
31.03 (piątek) – Konkurs - chętni uczniowie przychodzą do szkoły w strojach wybranych zawodów – prezentacja stroju (godzina 9 20 -9 30 na parterze).
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WYMARZONY ZAWÓD”
 
Cele konkursu:
* uwrażliwienie uczniów na różnorodność świata zawodów,
* wdrażanie uczniów do podejmowania wyborów edukacyjno-zawodowych,
* rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz wyobraźni i kreatywności,
 
Warunki uczestnictwa w konkursie i wykonania pracy plastycznej:
1. Organizatorem konkursu jest: Doradca zawodowy Anna Hanc.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej.
3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić 1 pracę plastyczną.
4. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnym formacie (A3 lub A4).
5. W konkursie biorą udział prace wykonane samodzielnie.
6. Prace należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem, klasa (na odwrocie pracy).
7. Prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcy do 30 marca 2023r.
8. Prace będą oceniane przez powołane Jury.
9. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
*Ocena będzie dokonana według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu
- estetyka wykonania
- oryginalne i interesujące ujęcie tematu
 
10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 03.04.2023r.
11. Wyniki będą podane na stronie internetowej naszej szkoły.
 
 

Podsumowanie Projektu edukacyjnego “Czas na przedmioty humanistyczne”.

Podsumowanie Projektu edukacyjnego  
“Czas na przedmioty humanistyczne”.
 
Wyniki konkursów.
 
Konkurs ortograficzny
1.Zofia Czubaj klasa I
2.Maja Stefańska klasa II
3.Bartosz Zagórski klasa II
4.Aleksandra Maik klasa III
5.Oliwia Chrześcjan klasa IV
6.Michał Namiota klasa V
7.Zuzanna Gawron klasa VI
8.Nikodem Maik klasa VII
9.Zofia Lewandowskaklasa VIII
 
Konkurs poprawnej polszczyzny
1.Martyna Jonik klasa VI
2.Martyna Fidecka klasa VI
3.Nikola Pietrzyk klasa VII
4.Maja Pasternak klasa VIII
5.Julia Pogrebniak klasa VIII
 
Konkurs na wiersz o tematyce miłosnej
1. Lena Wójcik klasa V
 
Konkurs na prezentację multimedialną “Motyw miłosny w literaturze”.
1.Amelia Pawlak klasa VI
2.Julia Pogrebniak klasa VIII
3.Natalia Pogrebniak klasa VIII
 
Konkurs wiedzy “ ̄Życie i dokonania Mikołaja Kopernika”
1 miejsce – grupa uczniów klasy VI
2 miejsce- grupa uczniów klasy VII
3 miejsce- grupa uczniów klasy V
4 miejsce- grupa uczniów klasy IV
 
Konkurs historyczny “ Życie i twórczość Jana Matejki”
1 miejsce – Maja Pasternak
2 miejsce- Nikola Pietrzyk
Lena Wójcik
Amelia Pawlak
3 miejsce-Zofia Lewandowska
Micha3 Namiota
Filip Żuk
Dziękujemy uczestnikom konkursów i gratulujemy zwycięzcom.
 

Międzynarodowy projekt czytelniczy PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Klasa pierwsza rozpoczęła realizację II modułu Międzynarodowego projektu czytelniczego PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE. Teraz zaczęliśmy PODRÓŻE PO EUROPIE jako pierwszy kraj odwiedziliśmy Włochy. 9 lutego w Dniu Pizzy wybraliśmy się do pobliskiego Huba pub gdzie właściciele przygotowali nam wspaniałe warsztaty z robienia pizzy. Dzieci mogły samodzielnie wykonać ciasto na pizzę i ozdobić je wybranymi przez siebie składnikami. Potem odbyła się degustacja. Było pysznie! 

 

PROJEKT EDUKACYJNY CZAS NA PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE 20.02.2023-24.02.2023 r

связанный стог веревочки книг старый Стоковое Изображение - изображение ...
PROJEKT EDUKACYJNY
CZAS NA PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE
20.02.2023-24.02.2023 r
  Cele projektu:
*propagowanie kultury języka polskiego, języka angielskiego oraz języka niemieckiego
*budzenie w uczniach świadomej dbałości o czystość i poprawność ojczystej oraz obcej mowy
*pobudzanie uczniów do twórczego myślenia
*rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej
*rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów
*rozbudzanie zainteresowań historią Polski
*rozwijanie wiedzy i umiejętności plastycznych
 
Zaplanowane działania:
Poniedziałek
Quiz ortograficzny dla uczniów klas I-III.
Karol III i jego rodzina- konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III
Wtorek
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię „ Konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika.
Konkurs poprawnej polszczyzny dla uczniów klas IV-VIII.
Quiz ortograficzny dla uczniów klas IV-VIII.
Środa
Konkurs plastyczny w formie plakatu „ Brzydkie słowa idą w las, poprawnej polszczyzny czas” dla uczniów klas I-III.
Konkurs głośnego czytania z języka angielskiego dla uczniów klas I- VIII.
Program słowno-muzyczny „ Miłość jest wśród nas”.
Gry i zabawy czytelnicze podczas zajęć świetlicowych.
Czwartek
Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych przeznaczony dla uczniów klasy VII.
Historia zapisana w obrazach. Konkurs historyczny o życiu i  twórczości Jana Matejki.
 
Piątek
Konkurs plastyczny „ Mój wymarzony zawód” przeznaczony dla uczniów klas I-VIII
Dyktando z języka angielskiego dla uczniów klas I-VIII
Ponadto przez cały tydzień w grupie 3,4latków oraz grupie 5,6 latków zostanie przeprowadzona akcja „Czytamy dzieciom”.
Starsi uczniowie naszej szkoły będą czytali dzieciom baśnie, bajki znanych i lubianych pisarzy.
 
Organizatorzy:
Marta Skrzypczak
Monika Wilk
Katarzyna Baj
Anna Pawlak
Anna Niewęgłowska-Maik
Teresa Pasieczna
Katarzyna Kowalczyk
 

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
629
Odsłon artykułów:
2074152
3---Kopia.jpg