środa 31 maj 2023

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Pedagog szkolny

Kodeks szkoły bez przemocy

Koledzy chodzą do szkoły płaskie wektor ilustracja. para uczniów w mundurze, trzymając się za ręce na białym tle postaci z kreskówek.Kodeks szkoły bez przemocy
1. Szkoła jest jednością.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz
pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm i wartości.
 
2. Wszyscy się szanujemy i akceptujemy.
Rodzina szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia
pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy
społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i akceptują, nie zachowują się wobec siebie
agresywnie.
3. Razem działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, jasno określający obowiązujące normy,
procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania
konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady dotyczą
wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników
niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
 
4. „Mamy oczy szeroko otwarte”.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania
systemu przeciwdziałania przemocy są monitorowane oraz podlegają ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią
pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
 
6. Doskonalimy się zawodowo.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z
zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
W szkole organizuje się uczniom zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności
psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Współpracujemy z rodzicami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami, włącza ich do tworzenia
systemu przeciwdziałania przemocy i obejmuje działaniami edukacyjnymi.
9. Nasi partnerzy.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań
profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy.
10. Promujemy pozytywne wzorce zachowań.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
 
 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2022/2023

Zadania wychowawcze i profilaktyczne na rok szkolny 2022/2023

 1. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 2. Wychowywanie uczniów zmierzające do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 3. Promowanie działalności wolontariatu dydaktycznego „uczniowie- uczniom” jako jednej z form pomocy w nauce uczniom z trudnościami.
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (min. eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, prawidłowych relacji, sposobów rozwiązywania konfliktów, sposobów efektywnego uczenia się, itp.).
 5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

 Dzień tygodnia:  Godzina:  Pedagog:
 Wtorek

 8:35 – 11:15

Anna Niewęgłowska-Maik

10:15 – 11:15

12:15 – 13:10

Anna Pawłowska
Środa

7:30 – 8:30

Anna Pawłowska
  11:25 – 13:55 Anna Niewęgłowska-Maik

Czwartek

11:15 – 12:15

 Anna Pawłowska
 KONSULTACJE:

 Piątek   7:45 – 8:30

 Anna Niewęgłowska-Maik
  Środa      8:35 – 9:40 Anna Pawłowska

 

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

HARMONOGRAM  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO

Dzień tygodnia: Godzina:
Poniedziałek

7:45 – 10:15

12:35 – 13:35

Czwartek

8:30 – 11:30

Piątek

7:45 – 11:15

 

 

 

Podkategorie

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
562
Odsłon artykułów:
1301379
3---Kopia.jpg