poniedziałek 17 czerwiec 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Świetlica

Regulamin dowozu

REGULAMIN DOWOZU

Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach  jest Urząd Gminy w Trawnikach. 
 2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów.
 3. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca wcześniej wyznaczonego.

 

Rozdział II

Obowiązki opiekunów

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun (od chwili wejścia dziecka do autobusu przy dowozie do chwili opuszczenia pojazdu przy powrocie do domu).
 2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 3. Opiekun sprawdza w autobusie listę obecności i dopilnowuje porządku.
 4. Opiekun zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu do szkoły lub ze szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
 6. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

 

Rozdział III

Obowiązki uczniów

 

 1. Uczniowie  wsiadają do autobusu pojedynczo i spokojnie.
 2. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.
 3. Uczniowie, po opuszczeniu autobusu zobowiązani są do odczekania aż autobus odjedzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
 5. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
 6. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły, opiekuna i pisemną zgodą rodziców.
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny zachowania uczniów w Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach.

.

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
719
Odsłon artykułów:
3056397
a.jpg