sobota 20 lipiec 2024

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Terminy

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 WYDARZENIE

 TERMIN

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01 WRZEŚNIA 2022

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 PAŹDZIERNIKA 2022

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01 LISTOPADA 2022

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2022

ŚWIĘTO SZKOŁY  10 LISTOPADA 2022

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 GRUDNIA 2022

TRZECH KRÓLI

06 STYCZNIA 2023

FERIE ZIMOWE

16 STYCZNIA - 29 STYCZNIA 2023

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6 KWIETNIA - 11 KWIETNIA 2023

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • 23 MAJA 2023 - JĘZYK POLSKI
 • 24 MAJA 2023 - MATEMATYKA
 • 25 MAJA 2023 - JĘZYK NOWOŻYTNY (J. ANGIELSKI)

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY

01 MAJA 2023

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

03 MAJA 2023

DZIEŃ DZIECKA 01 CZERWCA 2023

BOŻE CIAŁO

8 CZERWCA 2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

23 CZERWCA 2023

FERIE LETNIE

23 CZERWCA - 31 SIERPNIA 2023

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr 3/2022/ 2023
z dnia 15 września 2022 roku
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
 
im. Stefana Batorego
w Biskupicach
 
W sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Zespole Placówek
 
Oświatowych w Biskupicach w roku szkolnym 2022/2023
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i uzgodnieniu
 
z Samorządem Uczniowskim
zarządzam, co następuje:
 
§1
 
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:
1. 14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
2. 10 listopada 2022 r. - Święto Szkoły, Ślubowanie kl I.( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
3. 31 października 2022 r. - dzień wolny przed Świętem Zmarłych
4. 23 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty
5. 24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
6. 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty
7. 1 czerwca 2023 r. - Dzień Dziecka
8. 9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele
 
§2
 
W dniach , o których mowa w §1 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godzinach od 7.45 do 13.00
 
( z wyłączeniem dni egzaminów klasy ósmej)
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
725
Odsłon artykułów:
3259546
436685049_1173160410662131_7709134734031579962_n.jpg