środa 31 maj 2023

Przedszkole

Podstawowa

Plan lekcji

QR

Biskupice

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2023.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni od 23 maja:

 • 23 maja - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • 24 maja - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • 25 maja - egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut

Wszystkie sprawdziany rozpoczynają się o 9 rano

 

 

Sukces uczniów naszej szkoły

 
Kangur Matematyczny
Troje uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym " Kangur"- Adrian Pietrzyk- klasa IV, Oliwia Chrześcijan- klasa IV, Nikola Pietrzyk- klasa VII. 
Gratulujemy !!!!
 
 

Obchody Święta Narodowego 3 maja w Biskupicach

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej mszy świętej w dniu 3 maja 2023 w kościele parafialnym w Biskupicach. Poczet sztandarowy uczestniczył w uroczytości, po mszy świętej uroczyście złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod pomnikiem upamietniającym osoby poległe w walce o niepodległość naszej Ojczyzny.

Protokół z przebiegu Konkursu Plastycznego pt. „ Abecadło” organizowanym w ramach XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima i Józefa Ratajczaka w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach

Protokół z przebiegu Konkursu Plastycznego pt. „ Abecadło”
organizowanym w ramach XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Juliana Tuwima i Józefa Ratajczaka w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach
 
 
Komisja konkursowa w składzie: 
 •  Monika Wójcik
 • Monika Wilk
 •  Anna Zaborowska

W konkursie plastycznym wzięło udział 30 uczniów z sześciu miejscowości Powiatu świdnickiego.

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 •  ogólny wyraz artystyczny,
 • umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
 •  estetyka wykonanej pracy,wkład pracy własnej.
Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie konkursu, dwudziestu uczniom: 
 
KATEGORIA PRZEDSZKOLE:
NAGRODY OTRZYMALI:
Iga Słomka 3-4 l. –ZPO Trawniki, Michalina Kucharska 5 l.- ZPO Biskupice,
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
Michalina Baltyn 4 l. ,Michał Dziurawiec 6 l. - ZPO Biskupice,
 
KATEGORIA I -III
NAGRODY OTRZYMALI:
Kacper Zdebski kl I, Gabriela Mazur kl.II, Filip Jonik kl.III- ZPO Biskupice, Jakub Chudy kl.III - Sz.P. Siostrzytów,
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
Zuzanna Jarosz kl.I, Julia Lipiec kl.II- Sz.P. Siostrzytów, Patryk Kosierb kl.I, Julia Szczepanowska kl.III- Sz.P. Siedliska Drugie,
 
KATEGORIA IV –VIII
NAGRODY OTRZYMALI:
Amelia Malesza kl.IV, Nikola Zielińska kl. VII- ZPO Trawniki, Pola Lewandowska kl.IV- ZPO Biskupice, Łucja Radziejewska kl.V -Sz.P. Siedliska Drugie,
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
Alan Jabłoński kl.IV, Hanna Popielecka kl.V, Amelia Pasieczna kl. VII – Sz.P. Siostrzytów Kinga Kwaśniak kl. VIII -Sz.P. Oleśniki
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów biorących udział w  XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym. 
                                                                                                                                                                                             Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach
 

Ważne Święta Majowe

Napis: Ważne Święta Majowe na tle flagi Polski, w prawym dolnym rogu godło Polski

 

W maju obchodizmy ważne dla wszytskich Polsków Święta Narodowe:

1 maja- Święto Pracy

Święto Pracy a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na całym świecie już od 1890 roku, natomiast w Polsce zostało ustanowione świętem państwowym w roku 1950.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago.

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Data święta polskiej flagi została wybrana nieprzypadkowo. 2 maja jest także Dniem Polonii i Polaków za Granicą. 

3 maja- rocznica uchwalenia Konstytucji

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

 

Misterium Wielkanocne

Zbawienie przyszło przez krzyż”
 
W przeddzień Świąt Wielkanocnych uczniowie klas: IV, V, VI, VII pod opieką ks. Andrzeja Winiarskiego, p. Teresy Pasiecznej i p. Ewy Kondrat przygotowali Misterium Wielkopostne. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali wierszy nawiązujących do ostatnich dni i godzin życia Jezusa oraz zaśpiewali pieśni wielkopostne, które wprowadziły widzów w nastrój refleksji i zadumy na ostatnie dni Wielkiego Postu. Uczniowie przypomnieli poprzez inscenizację najważniejsze wydarzenia okresu Triduum Paschalnego. 
W czasie wspólnego spotkania odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Wielkanocna Kartka Świąteczna”.

 

Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zespół Placówek Oświatowych  im. Stefana Batorego informuje, że
od 3 kwietnia 2022 roku do 28 kwietnia 2023 roku
Przyjmowane są zapisy uczniów do klasy I  na rok szkolny 2023/2024
(karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania
na stronie internetowej naszej szkoły- link poniżej.)
Do karty zapisu ucznia trzeba dołączyć:
-ksero aktu urodzenia
 
 

WARSZTATY WIELKANOCNE

WARSZTATY WIELKANOCNE
30.03.2023r. w klasie II zostały zorganizowane warsztaty plastyczne z okazji Świąt Wielkanocnych. Warsztaty poprowadziła p. Monika Wójcik instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. Uczniowie przygotowali wesołe wielkanocne kurki. Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę i usatysfakcjonowane jej efektami.
 
 

Wycieczka do Jaskini Raj i Kielc

Dnia 24.03.2023 uczniowie klas III - VIII wzięli udział w wycieczce do Jaskini Raj i Kielc. W programie wycieczki możemy znaleźć takie punkty jak: Jaskinia Raj, Kadzielnia, spacer po rynku po rynku i główną ulicą Kielc, jak również warsztaty produkcji czekolady. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, smakowali kielecką czekoladę, jak również podziwiali walory przyrodnicze gór Świętokrzyskich oraz architektoniczne miasta Kielce.

Przedstawienie klasy V - mit o królu Syzyfie

Klasa V samodzielnie przygotowała przedstawienie na motywach mitu o królu Syzyfie. Uczniowie opracowali tekst, wykonali kostiumy oraz rekwizyty. Oprawę muzyczną i scenografię przygotowała Lena Wójcik. Rolę tytułową - króla Syzyfa zagrał Michał Namiota. Spektakl odbył się w środę 15 marca 2023 roku.
Wszyscy uczniowie biorący udział w przedstawieniu oraz zaangażowani w przygotowanie i przebieg spektaklu spisali się na medal. Wielkie brawa!!!
 
 
 

Spotkanie z doradcą zawodowym

Spotkanie z doradcą zawodowym

Uczniowie klasy VIII i ich rodzice, uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym, który na co dzień pracuje w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doradca zawodowy przeprowadził prelekcję na temat "Jak podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej".

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 - podsumowanie

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023  - podsumowanie

W lutym po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy  Tydzień Bezpiecznego Internetu.  

W ramach działań profilaktycznych, związanych z bezpieczeństwem dzieci w Internecie zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • Na lekcjach wychowawczych i zajęciach komputerowych odbyły się pogadanki i dyskusje nt. bezpiecznego Internetu.
 • Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w projekcji filmu pt. "Cyfrowy Ślad i ochrona wizerunku w Sieci"
 • W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia  “Bezpieczny w Sieci” w trakcie, których wychowankowie świetlicy zapoznali  się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z nowych technologii informacyjnych.
 • W starszej grupie przedszkolnej wychowankowie uczestniczyli w zajęciach Przedszkolak i bezpieczny Internet.
 • Na przerwach odbywały się quizy o bezpiecznym internecie dla uczniów klas I-III i IV -VIII
 • Wśród uczniów klas IV - VI została przeprowadzona ankieta nt. Bezpieczeństwa w sieci internetowej.
 • Odbył się Konkurs plastyczny "Plakat - Zasady korzystania z bezpiecznego Internetu
 • Odbył się konkurs "Najciekawsza animacja w aplikacji Scratch - "Bezpieczny w Sieci"
 • Odbył się konkurs wiedzy o bezpiecznym Internecie dla uczniów klas VI - VIII

 WYNIKI KONKURSÓW

    Konkurs plastyczny "Plakat - Zasady korzystania z bezpiecznego Internetu" 

      Klasy I-III

    Nagroda: A. Maik kl. I, A. Namiota kl. III, O. Maik kl. III

    Wyróżnienia: A. Hanc kl. III, A. Malec kl. III

     Klasy IV -VIII

     Nagroda: P. Lewandowska kl. IV, M. Pomorska kl. IV,  J. Parada kl. IV, A. Pawlak kl. V

    Wyróżnienia: N. Włusek kl. V, K. Wiciński kl. IV,  P. Stefaniak kl. V, N. Maik kl. VII

   

 Konkurs  - Najciekawsza animacja w aplikacji Scratch - "Bezpieczny w Sieci"

NagrodaA. Pietrzyk kl. IV, M. Lenart kl. V

Wyróżnienia: E. Kapełuś kl. IV, G. Bednarczyk kl. V, D.Kapełuś kl. VII

 

 Konkurs wiedzy o bezpiecznym Internecie dla uczniów klas VI - VIII

I miejsce – Zofia Lewandowska, kl. VIII ( 25/27 pkt)

II miejsce – Nikola Pietrzyk, kl. VII (24/27 pkt)

III miejsce – Martyna Jonik, kl. VI (23/27 pkt)

Wyróżnienie: Kacper Szarach, kl. VIII ( 22/27 pkt)

Gratulujemy!

 

Ogłoszenie - rekrutacja do przedszkola

 OGŁOSZENIE!!!
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach informuje rodziców, którzy składali karty dziecka do Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach na rok szkolny 2023/2024, że wszystkie dzieci zostały przyjęte.
 
W przypadku rezygnacji prosimy o informowanie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 81 5859003
 
 

Konkurs „Kangur Matematyczny” w naszej szkole

 

Konkurs „Kangur Matematyczny” w naszej szkole   Kangur Matematyczny

W czwartek 16 marca w Naszej Szkole odbbył  się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. „Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

W naszej szkole przystąpiło do niego 30 uczniów z klas od II do VIII. Odbył się on w czterech kategoriach: Żaczek, Maluch , Beniamin i Kadet. Uczniowie mieli 75 minut na rozwiązanie zadań i zakodowanie kart odpowiedzi.  Uczniowie z zapałem rozwiązywali zadania. Na ich wyniki trzeba będzie jednak poczekać trochę dłużej, bo aż do końca maja. Mam nadzieję, że będą one bardzo dobre dla wszystkich uczestników.

 

Konkurs na wiersz miłosny

Konkurs na wiersz miłosny Różne oblicza miłości (1) (1).png

Zapraszam serdecznie całą społeczność szkolną do udziału w IV Edycji
Konkursu na Wiersz Miłosny- Różne oblicza miłości. 
              Monika Wójcik
                    Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

Regulamin konkursu znaduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Trawniki https://goktrawniki.pl

  

 

Szukaj

Popularne

E-Dziennik

Nauczanie zdalne

E-biblio

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31

90-lecie Szkoły

Innowacje

E-podręczniki

E-lektury

 

Uczestniczymy

 

 

Infolinia dla dzieci

BIP

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

Infolinia 800080222

Alarmuj!

.

Plan

Konsultacje

Zajęcia

SU

Pedagog

Podręczniki

Aktualności

Historia

Biblioteka

Konkursy

Autobus

Lektury

Sukcesy

Terminy

Sport

Wydarzenia

Statut

Rekrutacja

Galeria

Projekty

Świetlica

Jadłospis

Dysk

Skargi i wnioski

Dojazd

Dzwonki

 1. 07.45 - 08.30
 2. 08.35 - 09.20
 3. 09.30 - 10.15
 4. 10.30 - 11.15
 5. 11.30 - 12.15
 6. 12.20 - 13.05
 7. 13.10 - 13.55
 8. 14.00 - 14.45
 9. 14.50 - 15.35

 

PLAN LEKCJI

Dane adresowe:

Zespół Placówek Oświatowych

im. Stefana Batorego

w Biskupicach

 

 Biskupice ul. Piłsudskiego 15

21-044 Trawniki

Tel.: 815859003

Fax.:815859003

NIP: 713-21-62-660

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
562
Odsłon artykułów:
1301380
3---Kopia.jpg